ชวนเที่ยว “ตลาดกรีนดี” ปลอดโฟม ปลอดพลาสติก” และร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30–31 พค. และ 1–2 มิย. 2567 @ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชัยนาท ณ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชัยนาท

เทศบาลตำบลสรรพยา ชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน ท่องเที่ยวตลาดชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้โฟมและพลาสติก ที่   “ตลาดกรีนดี Night Market” ตลาดเก่า เล่าอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ติดกับโรงพักเก่าสรรยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

โดย เทศบาลตำบลสรรพยา ริเริ่มพัฒนา “ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา“ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน “ตลาดกรีนดี Night Market” ที่มีการบริหารจัดการโดย “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา” และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวของจังหวัดชัยนาท ที่ใช้แนวคิด “ปลอดโฟม และปลอดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง”  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่นอกจากจะสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การระวังการใช้พลาสติก สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาในตลาดกรีนดี ได้รับความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทั้งเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้รับรองมาตรฐานและรางวัลจากหลายหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้รับรางวัล :

1. รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards

สาขา ท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2566 

2. รางวัล 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก ประจำปี 2022 

( 2022 Green Destination Top 100 Stories ) ณ ประเทศ กรีซ 

3. กรมการท่องเที่ยวรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ปัจจุบัน “ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” จึงเป็น “ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างรับผิดชอบ”  ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเด็ก เยาวชน  ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและประชาชนหลายแห่ง  อิ่มท้อง แล้วไปอิ่มใจกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัชการที่ 5

โรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าสรรพยา หมู่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นอาคารโรงพักของตำรวจ สมัยรัชการที่ 5 ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ซึ่งมีอายุ 123  ปี และถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าของย่านสรรพยา และเรื่องราวประวัติศาตร์ท้องถิ่น...

และเนื่องจากในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลสรรพยาจึงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตามมาตรการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด (ต้นทาง) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน 2567  รวม 4 วัน โดยให้ความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. การจัดการขยะ “แยกก่อนทิ้ง” การรับบริจาคขยะกำพร้า หรือพลาสติกยืดที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ และเรียนรู้เส้นทางขยะ

2. การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3 Rs (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ใช้ คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำฃกลับมาใช้ใหม่

        1) Reduce การใช้น้อย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้า การไม่รับถุงพลาสติก การใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร ฯลฯ

        2) Reuse การใช้ซ้ำ คือ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้ง

        3) Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ การนำวัสดุต่าง ๆ มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือนำมาใช้ใหม่ เช่น การนำกล่องกระดาษไม่ใช้มาแปรรูปเป็นกล่องสำหรับใส่พระหรือการนำแก้วกระป๋องนมอลูมิเนียมมาแปรรูปเป็นที่ใส่ปากกาเป็นต้น

3. กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดกรีนดีใช้ภาชนะรักษ์โลก เพื่อลดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยจะคัดเลือกจากร้านค้าเด่น 2 กลุ่ม คือ “ร้านเก๋าเรากรีน” และ “เจ้าใหม่สายกรีน” 

4. กิจกรรมรณรงค์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่นำขยะมาบริจาคจะได้มีส่วนร่วมในการจับสลากรับของรางวัลมากมาย

5. กิจกรรม CSR ปันน้ำใจสู่สังคม รับบริจาคสินค้ามือสองเพื่อนำมาจำหน่ายและนำเงินไปบริจาคตามหน่วยงานการกุศลต่าง ๆ  

6. ภายในงานจะมีหน่วยงานมาร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท  

นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านวัฒนธรรม จากโรงเรียนวัดนางลือ โรงเรียนบ้านหนอง โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา และโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง  การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท

อย่าลืมจูงมือคนรู้ใจ ครอบครัว มาเที่ยวตลาดชุมชนต้นแบบ ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หนึ่งเดียวในจังหวัดชัยนาท ที่ “ตลาดกรีนดี ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เปิดทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ แรกของต้นเดือน เวลา 15.00 - 20.00 น. แล้วคุณจะหลงรัก “ตลาดกรีนดี   ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา “ ชัยนาท

#ตลาดกรีนดี #ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา #Night Market #ตลาดรัชกาลที่5  #ปลอดโฟมปลอดพลาสติก  #ทำความดีด้วยใจลดภัยสิ่งแวดล้อม #โรงพักเก่าสรรยา #สรรพยา #ชัยนาท


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก