รายการ Talk Today จากช่อง PPTV ได้รับรางวัล "สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว " ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" พร้อมทั้งมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 แด่ นายธนินท์ เจียรวนนท์  ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว 2)องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ 3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 4)ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และ 5)ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว 


โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ซึ่งรายการ Talk Today ช่อง PPTV  เป็นหนึ่งรายการที่ได้รับรางวัลจากกระทรวง พม.

ในงานนี้ รายการได้รางวัลในด้าน "สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว" เป็นรายการโทรทัศน์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว ให้ความรู้ข่าวสาร รวมไปถึงเป็นสื่อกลางให้สถาบันครอบครัวได้มองเห็นถึงความสำคัญของทุกคนในครอบครัว 

โดยรายการ Talk Today ช่อง PPTV  ได้มีการทำงานควบคู่ไปกับการช่วยประสานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ของกระทรวง พม.มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของ เด็ก สตรี คนชรา ร่วมไปถึงคนพิการ 

เพราะเล็งเห็นว่าเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการเอาใจใส่จากสังคม และไม่ควรได้รับการถูกปล่อยปะละเลยของคนในครอบครัว ดังนั้นการทำหน้าที่สื่อในการกระจายเรื่องราวและโครงการดี ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะได้เห็นสถาบันครอบครัวของทุก ๆ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะสถาบันครอบครัว คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสังคม...

#TalkToday #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #วันแห่งครอบครัว


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก