เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอดีตพระมหากษัตริย์​ พร้อมเดินหน้าถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ และมอบเงินกับหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน


บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา และประกาศอิสรภาพของสยามประเทศพร้อมถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา รวมถึงดวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมมอบเงินและหน้ากากอนามัยชาวธนบุรีและชาวนครปฐม
วันที่ 24 มิถุนยายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ , คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน), คุณสุริยา โพธิ์เงิน และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร , เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ และ เจ้าภัทรวรินทร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมงานครั้งนี้ด้วย ได้ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม


นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า ช่วงเช้าได้มีการไปถวายพานพุ่มพร้อมเครื่องบวงสรวงเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา และประกาศอิสรภาพ ของสยามประเทศพร้อมถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังนำแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาสักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชมาถวายที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี และพระตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเพื่อให้ประชาชนที่มากราบสักการะบูชาได้ใช้สวดต่อไป โดยมีตั้งใจจะนำถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในช่วงเย็นที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ว่า ช่วงเย็นมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงใหญ่ โดยมีหลวงพี่น้ำฝนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีตนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอีกด้วย

ท้ายสุดนี้ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ ได้กล่าวฝากถึงคนไทยว่า อยากให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีกันไว้ อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนา ใช้โอกาสนี้มาทำบุญให้เต็มที่ และอยากให้เด็กๆ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของชาติ

ภายในงานมีเน็ตไอดอลชื่อดัง Gibbi และKiikimmm ให้เกียรติรวมงานพิธีนี้ด้วย และนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาทพร้อมกับหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ชิ้น ได้แก่ด.ช.ธนกร จิตรอักษร,ด.ช.ชิษณุพงศ์ แผ้วเกษม, ด.ญ.อิงอร แสงขำ, ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แตงสารท และด.ญ.ภัทราพร บุตรชุนช่วงเย็น, มอบเงินจำนวน 5,000 บาทพร้อมกับหน้ากากอนามัยจำนวน 300 ชิ้นให้กับมูลนิธิหลวงพ่อพูลคนพิการ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมกับหน้ากากอนามัยจำนวน 300 ชิ้นให้กับกองทุนผู้สูงอายุ วัดไผ่ล้อม และมอบเงินจำนวน 30,000 บาทพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500ชิ้นให้กับกองทุนสวด เผา ฟรี วัดไผ่ล้อม 

มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้นให้กับตัวแทนจากสำนักเขตธนบุรี และตัวแทนจากชุมชนได้แก่คุณศิวรินทร์ จำปานันท์ ชุมชมมัสยิดบ้านสมเด็จ และคุณมณีรัตน์ ขจรกาณจนรัตษ์ชุมชมสี่แยกบ้านแขก เป็นผู้รับมอบพร้อมกับพนักงานในโครงการ SKYMED NEW GEN ได้เดินแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนบริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 600 ชิ้นให้กับชาวบ้าน 5 ชุมชน โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนเป็นผู้รับมอบ ได้แก่ คุณสมชาย เจริญสุข ประธานชุมชนบ้านมอญ, คุณอมรรัตน์ แซ่ลิ้ม ประธานชุมชนสวนอนันต์, คุณรัตนา ศรีจันทร์ อสม.กรรมการชุมชนไผ่เตย, คุณสุรีย์ เก่งชูวงศ์ อสม.กรรมการชุมชนคตกฤช และคุณสมศรี แซ่ลิ้ม อสม.กรรมการชุมชนมะขามแถว

#หลวงพ่อพูล #หลวงพี่น้ำฝน #วัดไผ่ล้อมนครปฐม #บวงสรวง #พระเจ้าตาก #สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #SKYMED #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #คณะปวงชนชาวไทย #SKYNEWGEN #SKYTIME


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก