โรช ไทยแลนด์ แบ่งเบาภาระผู้ดูแล โดยร่วมกับ SCB ขยายโอกาสเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและฮีโมฟีเลีย

 

11 พฤษภาคม 64 กรุงเทพ, ประเทศไทย – บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมยาเพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาแบบจำเพาะบุคคล ประกาศจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นำร่องบริการสินเชื่อค่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) หวังแบ่งเบาความกังวลด้านภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ภายใต้โครงการ Roche Patient Support Solutions (RPSS) สินเชื่อค่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง และฮีโมฟีเลีย ซึ่งมอบความช่วยเหลือผู้ดูแล และให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่ตอบโจทย์และตรงจุด ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน โรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายและหนึ่งในวิกฤตสุขภาพ ที่คุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกและในประเทศไทยมานานหลายปี ในปี 2563 โรคมะเร็งได้คร่าชีวิตคนไทยกว่า 124,866 คน หรือคิดเป็น 14 คนต่อชั่วโมง  โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 68.2% ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า  ดังนั้นการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงลดความสูญเสียของทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าวยังครอบคลุมถึงโรคฮีโมฟีเลียหรือโรคเลือดออกง่าย ซึ่งเป็นโรคหายากที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาด้วยการยาฉีดที่บ้านหรือเดินทางไปฉีดยาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่มีอาการเลือดออก ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยกว่า 72% ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  ต้องขาดเรียนและถูกจำกัดการทำกิจกรรมต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่ผู้ดูแลจำเป็นต้องหยุดงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพราะโรคนี้ยังไม่มีหนทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น การเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาแบบป้องกัน จึงช่วยให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและผู้ดูแลสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไป ลดโอกาสเกิดอาการเลือดออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอวัยวะสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาอย่างครอบคลุม โรช ไทยแลนด์ จึงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ มอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ดูแลที่เป็นญาติสายตรงของผู้ป่วย ในรูปแบบของสินเชื่อเพื่อค่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และฮีโมฟีเลีย ผู้สมัครจะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 7.5% ต่อปี นานถึง 12 เดือน 

มร. ฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีผู้ป่วยอีกจำนวนไม่น้อยที่เผชิญกับโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย แต่ยังขาดความสามารถในการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษา โดยสาเหตุหลักคือสภาพคล่องทางการเงิน โรช ไทยแลนด์ จึงตระหนักถึงความต้องการของผู้ดูแลและผู้ป่วยในด้านนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ดูแลและขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้แก่ผู้ป่วย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับ SCB โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอความช่วยเหลือจากธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ภายใต้โครงการ Roche Patient Support Solutions (RPSS) จะช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 50 ปีแห่งการดำเนินกิจการในประเทศไทย โรช ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเติมเต็มความต้องการทางการแพทย์ที่จำเป็นแต่ประชาชนยังเข้าไม่ถึง และผลักดันคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น”

ดร. ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Data ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมีความห่วงใยและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก ซึ่งค่ายารักษาโรคมะเร็งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดเป็นกังวลอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาและคลายความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมยาเพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาแบบจำเพาะบุคคล นำเสนอโครงการ ‘สินเชื่อเพื่อค่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งและฮีโมฟีเลีย’ ภายใต้โครงการ Roche Patient Support Solutions (RPSS) ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยคลายกังวล แบ่งเบาภาระ และสร้างความอุ่นใจในการดำเนินชีวิต พร้อมสู้เพื่อคนที่คุณรัก”

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อค่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย คุณสมบัติของผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ scb.co.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-161-4948 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส (IPS) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก